Regulamin

Realizacja zamówienia

1.    Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.egginegg.com. Otrzymanie zamówienia przez sklep jest potwierdzane na adres mailowy klienta.
2.    Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w chwili odnotowania wpłaty na koncie sklepu EgginEgg.
3.    Klient może anulować zamówienie lub dokonać jego zmian w ciągu 24 godzin od jego opłacenia. Wszelkie zmiany muszą być wysłane drogą mailową na adres sklep@egginegg.com i potwierdzone przez sklep.

4.    Do każdego zamówienia zostaje wystawiony paragon fiskalny. Na życzenie wystawiana jest faktura vat.

Właścicielem strony jest firma:

EGGinEGG Katarzyna Gawlikowska
ul. Kwadratowa 8/26
05-509 Józefosław
NIP: 951-175-62-70
Regon: 017461831

Ceny towarów

Wszystkie ceny podawane są w PLN lub walutach obcych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

Termin realizacji zamówienia

1.    Termin wysyłki każdego z przedmiotów podany jest w informacji o produkcie. Ewentualne opóźnienia w realizacji zamówienia konsultowane są bezpośrednio z klientem. Do terminu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, który może wahać od 24 godzin do kilku dni i zależy od lokalizacji miejsca dostawy oraz sposobu wysyłki.
2.    Towar wysyłany jest kurierem, inpost-em lub pocztą polską w zależności od kraju dostawy. Firma EgginEgg dokonuje wszelkich starań, aby towar był dobrze zabezpieczony na czas transportu.
3.    Prosimy o dokładne podanie adresu wysyłki, w celu uniknięcia problemów z dostarczeniem towaru.

Formy płatności 

Klient detaliczny może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
1.    przelew na rachunek bankowy w PLN:
       Santander Consumer Bank S.A.
       86 1090 1694 0000 0001 2271 9328

2.    płatność za pomocą systemu Przelewy24

3.    płatność za pomocą systemu PayPal (klient musi posiadać konto założone w systemie PayPal)

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.

Reklamacje i zwroty

1.    Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może – bez podania przyczyny - zwrócić  zakupiony towar w sklepie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki bez podania przyczyn. 
2.    Wszelkie uszkodzenia towaru w transporcie należy zgłaszać mailem na adres sklep@egginegg.com. W razie stwierdzenia uszkodzeń produktu powstałych w transporcie prosimy o kontakt z kurierem w celu sporządzenia protokołu szkody. Protokół nie musi być sporządzony w momencie odebrania przesyłki, jednak nie później niż 24h po jej otrzymaniu.

3.    Celem złożenia reklamacji należy wysłać maila na adres sklep@egginegg.com. Reklamowany produkt należy wysłać na adres firmy z informacją o istocie reklamacji oraz adresem zwrotnym. Produkty reklamowane oraz zwracane zalecamy wysyłać przesyłkami rejestrowanymi. Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji to 30 dni aczkolwiek staramy się, aby czas ten był jak najkrótszy.

4.    Oferowane produkty są wykonywane ręcznie. Staramy się, aby różnice między tymi samymi produktami były niewielkie i nie wpływały na finalny wygląd produktu.

Adres do reklamacji i zwrotów:

EgginEgg Katarzyna Gawlikowska

ul. Kwadratowa 8/26

05-509 Józefosław

Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej  i zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2.    Wszystkie przedstawione w ofercie wzory produktów są własnością firmy EgginEgg i podlegają ochronie na podstawie przepisów Ustawy o Ochronie praw autorskich.
3.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2013 roku.

Polityka prywatności (szczegółowe informacje znajdziesz również w odnośniku: POLITYKA PRYWATNOŚCI)

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy i jest skierowana do Klientów Sklepu Internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się ze Sklepem Internetowym pod adresem EGGinEGG Katarzyna Gawlikowska, ul. Kwadratowa 8/26 05-509 Józefosław, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@egginegg.com

 

I. Dane zbierane przez sklep internetowy

I. A Dane zbierane podczas rejestracji

 1. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane dobrowolnie.
 2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy
 3. W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

I. B Dane zbierane podczas transakcji zakupu
W celu dokonania transakcji zakupu Klient podaje m.in.: typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności karty, numer CVV.

I. C Dane zbierane automatycznie

 1. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”), system Google Analytics
 2. Sklep Internetowy zbiera również dane Klientów, takie jak adres e-mail, dane adresu IP, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Sklepu Internetowego.
 3. Sklep Internetowy zbiera dane Klientów (takie jak nick, pseudonim i inne), którzy dobrowolnie umieszczają komentarze do produktów na stronie Sklepu Internetowego.

II. Wykorzystywanie danych przez Sklep internetowy

 1. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym oraz w celu realizacji zamówienia. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest obowiązkowa jeśli Klient chce złożyć zamówienie.
 2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.
 3. Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne, w celu realizacji zamówienia. 
 4. Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera Vobis.
 5. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.
 6. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze do produktów, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Podobnie w celu promocji Sklepu Internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego mogą zostać użyte komentarze Klientów.
 7. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytanie Klienta.
 8. Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.
 9. Za zgodą Klienta dane wykorzystywane są w celach marketingowych.

III. Zmiana danych

 1. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 2. Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego.
 3. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

IV. Usuniecie konta
Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

V. Zabezpieczenie danych

 1. Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.
 2. Komunikacja pomiędzy Klientem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu Internetowego. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

VI. Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej sklepu www.egginegg.com

 1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

VII. Zmiana Polityki Prywatności

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.